+48 222 125 480

Ravelia Group Sp. z o.o. jest właścicielem marek: Active Design, NaPozycji, EduGrants, MotoKoszyk, Rdeal, JooBoo.
Ravelia Sp. z o.o. ul. Newelska 6 lok. 432, 01-447 Warszawa, NIP 5272752923, Regon 363199658
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: KRS 0000590709, Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN